Drømmekonstruksjoner « Underflaten

Kategorier

Drømmekonstruksjoner

Jeg har tenkt på en liten ting.. på hvordan jeg ser på mine drømmesymboler. Og jeg tror jeg har kommet frem til en konklusjon ang. noen av dem.

See.. jeg tenker som så.. hvis jeg drømmer om bygninger, byer, landsbyer etc.. så er dette alle ting som i den våkne verden er bygget av mennesker. Altså det er ikke noe som er «dyrket frem av naturen.»
Er det ikke da logisk at når jeg drømmer om bygninger, så representerer de opplærte atferds- og tankemønstre? Altså ting som ikke nødvendigvis er naturlig for meg, men som er et resultat av de konstruksjonene jeg er blitt opplært til å «ta for gitt», men som egentlig bare er nettopp det. Noe tillært?

Jeg tror jeg begynner å se på bygninger, gater, byer, landsbyer etc annerledes etter denne aha-opplevelsen.

Det betyr ikke at det er FALSKE holdninger, men det betyr kanskje mye at det ikke er helt i takt med min indre kjerne, om jeg hadde fått «utvikle meg i fred» for enkelte rammer og regler.

En bygning kan altså representerer hvordan jeg strukturerer livet mitt. Tankene mine. Følelsene mine.
Det kan betyr regler jeg er opplært til å tro på.
Det kan bety samfunnets regler (altså litt mer perifere regler som vi tar for gitt)

Kanskje det rett og slett er det bygninger i alle former betyr? Strukturer i tankene og følelsene?

Jeg vet iallfall at JEG ser annerledes på drømmer der bygninger opptrer fra nå av.

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.